Verklaring inzake gegevensbescherming en toestemming voor het gebruik van gegevens bij www.thescent-shop.nl of www.thescent-shop.com/nl-en (voor klanten en bezorgingen binnen Nederland)

Gegevensbescherming is een kwestie van vertrouwen en uw vertrouwen is voor ons belang. Opdat u zich bij het bezoek aan onze websites veilig voelt, houden wij ons bij de verwerking van uw persoonsgerelateerde gegevens streng aan de wettelijke voorschriften en willen wij u hier informeren over het registreren en gebruiken van gegevens door ons. In onderstaande verklaring inzake gegevensbescherming wordt aan u uitgelegd welke gegevens van u op onze websites geregistreerd worden, op welke wijze wij deze gegevens verwerken en gebruiken en met wie u daarover contact kunt opnemen voor vragen.

1. Verantwoordelijke instantie en rechten van de betrokkene

Verantwoordelijke instantie voor het registreren, verwerken en gebruiken van uw persoonsgerelateerde gegevens in de zin van de Wet op de Privacybescherming is Molekyl B.V. (hierna: MBV). MBV is als verantwoordelijke instantie via onderstaande contactgegevens voor u bereikbaar:

  • Per post op: The Scent Nederland, Van der Marckstraat 21, 2274 PG Voorburg, Nederland
  • Telefoon: +31 (85) 018 77 79
  • E-mail: privacy@thescent-shop.nl
  • KVK nr: 71663738
  • Vestigingsnr: 000039834271

U kunt op ieder willekeurig moment kosteloos informatie over uw bij ons opgeslagen gegevens ontvangen, en uw recht op correctie, blokkering of verwijdering van uw gegevens laten gelden. Neem hiervoor contact op met bovengenoemde contactgegevens. Indien u bezwaar wilt aantekenen tegen de registratie, verwerking of het gebruik van uw gegevens door MBV volgens deze bepalingen inzake gegevensbescherming in hun geheel of voor bepaalde maatregelen, kunt u uw bezwaar per e-mail of brief ook opsturen naar bovengenoemde contactgegevens.

2. Registratie, verwerking en gebruik van persoonsgerelateerde gegevens

Persoonsgerelateerde gegevens zijn gegevens over zakelijke of persoonlijke omstandigheden van een bepaalde of te bepalen natuurlijke persoon. Hieronder vallen bijvoorbeeld uw naam, uw telefoonnummer, uw adres evenals alle bestandsgegevens die u ons bij de registratie en bij het aanmaken van uw klantenaccount meedeelt.

2.1 Klantenaccount

Wij maken voor iedere klant die zich bij ons registreert een klantenaccount aan, d.w.z. een door middel van een wachtwoord beveiligde directe toegang tot zijn bij ons opgeslagen bestandsgegevens. Hier kunt u o.a. gegevens over uw afgesloten, openstaande en onlangs verstuurde bestellingen bekijken of uw persoonlijke gegevens beheren.

2.1.1 Klantenaccount aanmaken

Onderstaande gegevens dienen bij de registratie voor een klantenaccount verplicht aangegeven te worden (verplichte informatie):

  • Uw e-mailadres
  • Uw wachtwoord
  • Uw voornaam
  • Uw achternaam
  • Toestemming voor kredietwaardigheidscontrole en bepalingen inzake gegevensbescherming

Uw factuur- en afleveradres hoeft u pas aan te geven, wanneer u een bestelling doet. Voor uw bestelling hebben wij uw correcte naam-, adres- en betaalgegevens nodig. Uw e-mailadres hebben wij nodig, opdat wij u de ontvangst en de verzending van uw bestelling kunnen bevestigen en in het algemeen om met u te kunnen communiceren. Wij gebruiken uw e-mailadres bovendien voor uw identificatie (als aanmeldnaam), wanneer u zich in uw klantenaccount aanmeldt.

2.1.2. Gebruik van de klantenaccount

U kunt uw MBV-klantenaccount gebruiken om in de Nederlandse The Scent™– Life Perfume online shop in te loggen. Wanneer wij in de toekomst additionele diensten aanbieden in de Nederlandse The Scent ™ – Life Perfume online shop, kunt u de klantenaccount ook gebruiken. Indien het geen MBV diensten zijn, geven wij uw gegevens alleen aan deze diensten door met uw toestemming, die u in het bijbehorende aanmeldingsproces kunt geven. Indien u zich niet bij uw klantenaccount afmeldt, blijft u automatisch ingelogd. Deze functie maakt het u mogelijk om een deel van onze diensten (bijv. “Wenslijst”) te gebruiken, ook zonder zich opnieuw bij de klantenaccount aan te melden. Om veiligheidsredenen wordt u echter nogmaals verzocht uw wachtwoord in te voeren, als uw persoonlijke gegevens bijvoorbeeld veranderd moeten worden of u een bestelling wilt opgeven.

2.2 Registratie, verwerking en gebruik van uw persoonsgerelateerde gegevens

Wij registreren en verwerken uw gegevens en slaan deze op voor de gehele afwikkeling van uw aankoop, met inbegrip van eventueel latere vrijwaringen, voor onze servicediensten, de technische administratie, eigen marketingdoeleinden (meer informatie hierover onder punt 2.3) en om strafbare daden en bedrog te voorkomen. Uw persoonsgerelateerde gegevens worden alleen aan derden doorgegeven, voor zover dit wettelijk is toegestaan, ook met als doel de contractafwikkeling of afrekening, voor marketingdoeleinden of indien u vooraf uw toestemming hebt gegeven. In het kader van de bestellingsafwikkeling ontvangen bijvoorbeeld de door ons ingezette dienstverleners (zoals bijv. transporteur, logistiekbedrijf, banken) de noodzakelijke gegevens voor de bestellings- en orderafwikkeling. De zo doorgegeven gegevens mogen door onze dienstverleners alleen worden gebruikt om hun taak te vervullen.

2.3 Gebruik van uw gegevens voor reclamedoeleinden

Naast de verwerking van uw gegevens voor het afwikkelen van uw aankoop bij MBV, gebruiken wij uw gegevens ook voor de volgende doeleinden: om uw koopervaring permanent te verbeteren en klantvriendelijk en individueel voor u vorm te geven; om met u over uw bestellingen en over bepaalde producten of marketingacties te communiceren; en om u producten of dienstverleningen aan te bevelen, die u zouden kunnen interesseren. Wij gebruiken hiervoor bestaande informatie, zoals bijvoorbeeld ontvangst- en leesbevestigingen van e-mails, informatie over het door u gebruikte eindapparaat, uw verbinding met internet, besturingssysteem en platform, datum en tijd van het bezoek aan de homepage, of producten die u bekeken hebt en informatie die wij van u ontvangen (met inbegrip van automatisch overgedragen of gegenereerde informatie) hebben. Daarnaast maken wij ook gebruik van uw bestelgeschiedenis. Tegen het gebruik van uw persoonsgerelateerde gegevens voor reclamedoeleinden kunt u op ieder willekeurig moment in zijn totaliteit of voor bepaalde activiteiten bezwaar aantekenen, zonder dat hiervoor andere dan de transmissiekosten volgens de basistarieven ontstaan. Een mededeling in tekstuele vorm aan de onder punt 1 genoemde contactgegevens (bijv. e-mail, brief) is hiervoor voldoende.

2.3.1 Nieuwsbrief met externe aanbieders (bijv. Mailchimp)

Voor het verzenden van de nieuwsbrief gebruiken wij het door u aangegeven e-mailadres en hebben hiervoor uw bevestiging nodig, dat u als eigenaar van het e-mailadres akkoord gaat met de ontvangst. Mocht u geen nieuwsbrief meer van ons willen ontvangen, dan kunt u daar op ieder willekeurig moment bezwaar tegen aantekenen, zonder dat hiervoor andere dan de transmissiekosten volgens de basistarieven ontstaan. Een mededeling in tekstuele vorm aan de onder punt 1 genoemde contactgegevens (bijv. e-mail, brief) is hiervoor voldoende. Vanzelfsprekend vindt u ook in iedere nieuwsbrief een afmeldingslink.

2.3.2 Productaanbevelingen per e-mail

Als klant van MBV ontvangt u regelmatig productaanbevelingen van ons per mail. Deze productaanbevelingen ontvangt u van ons onafhankelijk van het feit of u op een nieuwsbrief bent geabonneerd. Wij willen u op deze manier informatie doen toekomen over producten uit onze collectie die voor u op basis van uw laatste inkopen bij ons interessant zouden kunnen zijn. Indien u geen productaanbevelingen of in zijn totaliteit geen reclameberichten meer van ons wenst te ontvangen, kunt u daar op ieder willekeurig moment bezwaar tegen aantekenen, zonder dat hiervoor andere dan de transmissiekosten volgens de basistarieven ontstaan. Een mededeling in tekstuele vorm aan de onder punt 1 genoemde contactgegevens (bijv. e-mail, brief) is hiervoor voldoende. Vanzelfsprekend vindt u ook in iedere e-mail een afmeldingslink.

2.3.3 Reclamebanners (nog niet geactiveerd)

Wij gebruiken de tijdens uw bezoek verzamelde gegevens ook om u zgn. reclamebanners te tonen. Hierbij gaat het om advertenties die wij op pagina’s van derden plaatsen. Dit gebeurt meestal met het gebruik van zgn. cookies of pixels. Het is ons doel om het reclameaanbod voor u nuttiger en interessanter te maken, daarom ziet u in het kader van de reclamebanners met name producten die u reeds op onze site bekeken hebt of producten die lijken op de door u bekeken producten (zgn. retargeting). In het kader van de reclamebanners werken wij enkel met pseudonieme gegevens; informatie in niet-gecodeerde tekstuele vorm over uw persoon (bijv. uw naam of uw e-mailadres) worden niet in de cookies opgeslagen. Meer informatie over cookies, pixels en retargeting vindt u onder punt 4 en punt 7 van deze policy.

2.3.4 Kansspelen, markt- en opinieonderzoek

Bij kansspelen gebruiken wij uw gegevens ten behoeve van de kennisgeving over gewonnen prijzen en de reclame voor onze aanbiedingen. Gedetailleerde instructies vindt u in de deelnamevoorwaarden van het betreffende kansspel. Wij gebruiken uw gegevens daarnaast voor markt- en opinieonderzoek. De in het kader van markt- en opinieonderzoek geregistreerde gegevens gebruiken wij niet voor reclamedoeleinden. Gedetailleerde instructies (met name over de evaluatie van uw informatie) vindt u in het kader van de desbetreffende enquête of daar waar u uw informatie invoert. Uw antwoorden bij enquêtes worden niet aan derden doorgegeven of gepubliceerd. Tegen het gebruik van gegevens voor markt- en opinieonderzoek kunt u op ieder willekeurig moment in zijn totaliteit of voor bepaalde activiteiten bezwaar aantekenen, zonder dat hiervoor andere dan de transmissiekosten volgens de basistarieven ontstaan. Een mededeling in tekstuele vorm aan de onder punt 1 genoemde contactgegevens (bijv. e-mail, brief) is hiervoor voldoende. Vanzelfsprekend vindt u ook in iedere enquête een afmeldingslink.

3. Kredietwaardigheidscontrole

We voeren een kredietcontrole uit voordat we het koopcontract afsluiten. Dit wordt gedaan om u een keuze van verschillende betalingsmethoden aan te bieden. Tegelijkertijd dient de kredietcontrole ons te beschermen tegen betalingsfouten. Daarnaast dient de kredietcontrole uw en onze veiligheid, omdat hiermee fraude en andere misdaden worden voorkomen.

Als onderdeel van de kredietcontrole controleren we alle beschikbare gegevens en bepalen we dus welke betaalmethoden kunnen worden aangeboden voor een bestelling. Onder andere worden alle vorige bestellingen gecontroleerd in uw klantaccount. Daarnaast controleren we ook of het bezorgadres verschilt van het factuuradres, of het een nieuw bezorgadres is of dat de bestelling bij een pick-up station moet worden afgeleverd.

Naast de gegevens die we hebben, zijn ook gegevens van externe serviceproviders nodig. Voor dit doel zullen we de persoonlijke gegevens die nodig zijn voor een kredietcontrole (voor- en achternaam, uw adres en, indien van toepassing, uw geboortedatum) overdragen aan de desbetreffende leveranciers van de kredietbeoordelingsdienst.

Deze ratingbureaus gebruikten de eerdergenoemde gegevens die door ons zijn verstrekt om op basis van mathematisch-statistische procedures (scoring) een passende beoordeling te maken van de kredietwaardigheid van de klant met betrekking tot de respectieve bestelling. Daarnaast gebruikten ratingbureaus de bovengenoemde gegevens voor andere bedrijven (bijvoorbeeld andere online verkopers) voor adresverificatiedoeleinden, evenals voor het scoren van daarop gebaseerde applicaties. De berekening van de kanswaarde omvat ook uw adresgegevens. Onder bepaalde omstandigheden is een conclusie over harde negatieve kenmerken mogelijk.

Als u het niet eens bent met de aangeboden betaalmethode (n), kunt u dit doorgeven aan de onder punt 1 vermelde contactgegevens. We zullen de beslissing vervolgens opnieuw bekijken, rekening houdend met uw positie.

U kunt uw toestemming op elk moment intrekken met toekomstig effect via de contactgegevens vermeld in punt 1, evenals de ontvangen informatie over de opgeslagen gegevens van ons en van onze serviceprovider voor credit rating.

4. Cookies

Het accepteren van cookies is geen voorwaarde voor het bezoeken van onze website. Wij wijzen u er echter op dat onze website en service slechts beperkte functionaliteit hebben als u ons niet toestaat om cookies te plaatsen.

Wat zijn cookies?

Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens het bezoek aan een website op uw computer wordt geplaatst. In dit tekstbestand wordt informatie opgeslagen. Deze informatie kan bij een later bezoek worden uitgelezen door de website. Sommige van deze cookies zijn noodzakelijk omdat de site anders niet naar behoren kan functioneren. Andere cookies worden gebruikt om het gebruiksgemak van de site voor de bezoeker te verhogen. In principe zijn er 2 verschillende soorten cookies: de zogenaamde sessiecookies, die worden verwijderd zodra u uw browser sluit; en tijdelijke / permanente cookies die voor een langere periode of zonder limiet op uw gegevensdragers worden opgeslagen. Dit type opslag helpt ons om onze websites en onze aanbiedingen voor u te ontwerpen en maakt het gemakkelijker voor u om ze te gebruiken, bepaalde data invoer van u kan bijvoorbeeld worden opgeslagen, zodat u dit niet herhaaldelijk hoeft in te voeren

Welke gegevens zijn er in de cookies opgeslagen?

In de door MBV gebruikte cookies worden alleen pseudonieme gegevens opgeslagen. Bij activering van de cookie wordt hieraan een identificatienummer toegewezen en een toewijzing van uw persoonsgerelateerde gegevens aan dit identificatienummer wordt niet uitgevoerd. Uw naam, uw IP-adres of vergelijkbare gegevens die een directe toewijzing van de cookie aan u mogelijk zouden maken, worden niet in de cookie opgenomen. Op basis van de cookietechnologie ontvangen wij uitsluitend pseudonieme informatie, bijvoorbeeld over het feit welke pagina´s van onze shop werden bezocht, welke producten werden bekeken etc.

Wat is onsite targeting?

Op de Nederlandse The Scent™– Life Perfume worden op basis van een cookietechnologie gegevens voor het optimaliseren van onze reclame en van het gehele online-aanbod verzameld. Deze gegevens worden niet gebruikt om u persoonlijk te identificeren, maar dienen alleen voor een pseudonieme evaluatie van het gebruik van de homepage. Met deze technologie kunnen wij u reclame en/of bijzondere aanbiedingen en diensten presenteren, waarvan de inhoud gebaseerd is op het verband met de door de clickstream-analyse verkregen informatie (bijvoorbeeld reclame die erop gericht is dat er de afgelopen dagen uitsluitend sportschoenen werden bekeken). Ons doel hierbij is om ons online aanbod voor u zo aantrekkelijk mogelijk op te zetten en u reclame te presenteren, die overeenkomt met uw interesses.

Zijn er ook cookies van derde aanbieders (zgn. third-party-cookies)?

MBV maakt gebruikt van een aantal reclamepartners, die helpen om het internetaanbod en de websites voor u interessanter te maken. Daarom worden er bij een bezoek aan de websites ook cookies van partnerbedrijven op uw harde schijf opgeslagen. Hierbij gaat het om tijdelijke/permanente cookies, die automatisch na de vastgelegde tijd worden gewist. Deze tijdelijke of ook permanente cookies (levensduur 14 dagen tot 10 jaar) worden op uw harde schijf opgeslagen en worden na de vastgelegde tijd automatisch gewist. Ook de cookies van onze partnerbedrijven bevatten alleen pseudonieme, meestal zelfs anonieme gegevens. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om gegevens over de vraag welke producten u hebt bekeken, of er iets werd gekocht, naar welke producten er werd gezocht etc. Hierbij registreren enkele van onze reclamepartners ook buiten de websites om informatie over de vraag welke sites u daarvoor heb bezocht of in welke producten u bijvoorbeeld geïnteresseerd was, om u zo de reclame te kunnen tonen die het best past bij uw interesses.

Re-targeting

Onze websites gebruiken hierbij zogenaamde re-targeting-technologieën. Wij gebruiken deze technologieën om voor u het internetaanbod interessanter te maken Deze techniek maakt het mogelijk om internetgebruikers die reeds belangstelling hebben voor onze shop en onze producten, met reclame aan te spreken op de websites van onze partners. Wij zijn ervan overtuigd dat de weergave van een gepersonaliseerde, op interesses afgestemde reclame over het algemeen interessanter is voor de internetgebruiker dan reclame die niet zo persoonlijk gericht is. De weergave van deze reclamemiddelen op de sites van onze partners vindt plaats op basis van een cookietechnologie en een analyse van het voorafgaande gebruiksgedrag. Deze vorm van reclame vindt geheel op pseudonieme wijze plaats. Bij gebruik van onze site worden cookies gebruikt en daarmee gebruiksgegevens van u geregistreerd, opgeslagen en gebruikt. Verder worden uw gegevens in cookies tot na het einde van de browsersessie opgeslagen, zodat ze bijvoorbeeld bij uw volgende bezoeken van de websites weer opgeroepen kunnen worden.

Hoe kunt u de opslag van cookies voorkomen?

In uw browser kunt u instellen dat het opslaan van cookies alleen wordt geaccepteerd, wanneer u ermee instemt en zo voor de toekomst het verder plaatsen van cookies voorkomen. Wanneer u alleen de MBV-cookies, maar niet de cookies van onze dienstverleners en partners wilt accepteren, kunt u de instelling in uw browser “Cookies van derde aanbieders blokkeren” kiezen. Normaal gesproken wordt u in de menubalk van uw webbrowser via de helpfunctie getoond, hoe u nieuwe cookies kunt afwijzen en reeds ontvangen cookies kunt uitschakelen.

5. Log-bestanden

Bij iedere toegang tot de sites van MBV worden gebruiksgegevens door de betreffende internetbrowser doorgegeven en in protocolbestanden, de zogenaamde server-logfiles, opgeslagen. De daarbij opgeslagen datarecords bevatten de volgende gegevens: datum en tijdstip van de oproep, naam van de opgeroepen site, IP-adres, referrer-URL (herkomst-URL van waaruit u op de websites bent gekomen), de verzonden hoeveelheid gegevens, product- en versie-informatie van de gebruikte browser. Deze logfile-datarecords evalueren wij om ons aanbod en de Nederlandse The Scent™– Life Perfume shop verder te verbeteren en gebruikersvriendelijker te maken, fouten sneller op te sporen en te verhelpen evenals servercapaciteiten te sturen. Tegelijkertijd maken wij gebruik van de logfile-datarecords als afweer tegen aanvallen op onze Nederlandse The Scent™– Life Perfume shop, bijv. in het kader van zogenaamde distributed-denial-of-service-aanvallen, die erop gericht zijn om de toegang tot onze shop door een overbelasting met aanvragen te blokkeren.

6. Webanalyse

Om ons aanbod voortdurend te verbeteren en te optimaliseren, gebruiken wij zogenaamde tracking-technologieën. Hiervoor maken wij gebruik van de diensten van Google Analytics en Webtrekk.

6.1 Google Analytics

Deze website gebruikt Google (Universal) Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. (www.google.nl). Google (Universal) Analytics gebruikt methoden, die een analyse van het gebruik van de website door u mogelijk maken, zoals bijvoorbeeld “cookies”, tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen. De aangemaakte informatie over uw gebruik van deze website wordt normaal gesproken naar een server van Google in de V.S. gestuurd en daar opgeslagen. Door de activering van de IP-anonimisering op deze website wordt daarbij het IP-adres voor de overdracht binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragstaten van het verdrag inzake de Europese Economische Ruimte afgekort. Alleen in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres aan een server van Google in de V.S. overgedragen en daar afgekort. Het in het kader van Google Analytics door uw browser afgegeven geanonimiseerde IP-adres wordt niet met andere gegevens van Google samengevoegd. U kunt de registratie van de door de cookie aangemaakte en op uw gebruik van de website betrokken gegevens (incl. uw IP-adres) bij Google alsmede de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen, door de onder de volgende link verkrijgbare browser-plug-in te downloaden en te installeren: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl .

Als alternatief voor de browser-plug-in kunt op deze link klikken om de registratie door Google Analytics op deze website in de toekomst te voorkomen. Daarbij wordt een opt-out-cookie op uw eindapparaat opgeslagen. Als u uw cookies wist, moet u opnieuw op de link klikken.

7. Retargeting en gegevensregistratie door derden voor reclamebanners (nog niet geactiveerd)

In het kader van retargeting en reclamebanners maken wij gebruik van services van derden, die op onze site cookies plaatsen.

8. Veilige gegevensoverdracht

Uw persoonlijke gegevens worden bij ons veilig verzonden door ze te coderen. Dit geldt natuurlijk ook voor uw bestelling en ook voor de klantenlogin. Wij maken daarbij gebruik van het coderingssysteem TLS (Transport Layer Security) c.q. SSL (Secure Socket Layer). Bovendien beveiligen wij onze websites en andere systemen door middel van technische en organisatorische maatregelen tegen verlies, vernietiging, toegang, verandering of verspreiding van uw gegevens door onbevoegde personen.